Биомедицински потпомогнуто зачеће и рођење детета: Сурогат материнство у упоредном европском праву и Србији
Biomedically Assisted Reproduction and Child Birth: Surrogate Motherhood in Comparative European Law and Serbia