Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Stanovništvo


2/2016 (LIV)

UDK 314 ISSN 0038-982X, 2217-3986 (оnline)

Članci Prevod
   •  Ivan Čipin, Petra Međimurec, Silvija Vlah Jerić: Fertility and the Changing Female Educational Attainment in Croatia PrevodDownload  )
   •  Vladimir Nikitović: Dugoročne demografske implikacije niskog fertiliteta u regionu bivše Jugoslavije PrevodDownload  )
   •  Aleksandar Knežević, Nevena Radić: Kategorizacija etničkog identiteta u popisima stanovništva: između teorijskih shvatanja i statističke prakse PrevodDownload  )
   •  Sanja Stojković-Zlatanović: Zdravstveno vulnerabilne kategorije stanovništva i njihovo pravo dostojanstva na radu PrevodDownload  )
   •  Marija Brujić: „Kada se venčaš sa Srbinom, onda nemaš nikakve probleme“. Stranci u Srbiji - uvod u antropološku analizu PrevodDownload  )

Osvrti i komentari Prevod
   •  Vladimir Nikitović, Daniela Arsenović: Evropska populaciona konferencija „Demografske promene i populaciona politika“, Majnc, 31. avgust-03. septembar 2016 PrevodDownload  )

Prikazi Prevod
   •  Milica Vesković-Anđelković: Robert Nadler et al. (eds.) “Return Migration and Regional Development in Europe. Mobility Against the Stream“ PrevodDownload  )

Beleške o autorima Prevod
   •  ---: Beleške o autorima PrevodDownload  )

Uputstvo autorima Prevod
   •  ---: Uputstvo autorima PrevodDownload  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske