Сезонске варијације смртности од кардиоваскуларних, респираторних и малигних обољења у Граду Београду
Seasonal Mortality Variations of Cardiovascular, Respiratory and Malignant Diseases in the City of Belgrade