Политичко-економске противречности међународне миграције
Contradictions of International Migration in terms of Political Economy