Социјални положај особа са инвалидитетом у резиденцијалним установама и ван њих
Social Position of Persons with Disabilities in and out of Residential Institution