Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Stanovništvo


1/2014 (LII)

UDK 314 ISSN 0038-982X, 2217-3986 (оnline)

Članci Prevod
   •  Marko Dokić: Maltusova teorija o stanovništvu kao osnov za kritiku intervencionističke države PrevodDownload  )
   •  Goran Bašić: Šta nas stvarno razdvaja? Istraživanje stavova mladih u gradovima Niš, Kikinda i Bor odnosno Priština, Peć i Prizren PrevodDownload  )
   •  Jelena Niškanović: Namjerni prekidi trudnoće u Republici Srpskoj: Karakteristike i uticaj na mentalno zdravlje PrevodDownload  )
   •  Biljana Stanković: Samohrane majke i njihova mreža podrške: Sociodemografsko istraživanje vanbračnog roditeljstva u Srbiji PrevodDownload  )

Prikazi Prevod
   •  Milan M Marković: Klajn-Tatić "Etički i pravni položaj ljudi kao subjekata biomedicinskih istraživanja i kliničkih ogleda" PrevodDownload  )
   •  Milan M Marković: Marta Sjeničić "Pacijent kao oštećeni u građanskom pravu i njegova sukrivica" PrevodDownload  )
   •  Dragana Paunović: Birgit Glorius, Izabela Grabowska-Lusinska, Aimee Kuvik (ured.) "Mobility in Transition. Migration Patterns after EU Enlargement" PrevodDownload  )

Beleške o autorima Prevod
   •  ---: Beleške o autorima PrevodDownload  )

Uputstvo autorima Prevod
   •  ---: Uputstvo autorima PrevodDownload  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske