Самохране мајке и њихова мрежа подршке: Социодемографско истраживање ванбрачног родитељства у Србији
Lone Mothers and their Network Support: Sociodemographic Research of Nonmarital Parenthood in Serbia