Намјерни прекиди трудноће у Републици Српској: Карактеристике и утицај на ментално здравље
Induced Abortion in the Republic of Srpska: Characteristics and Impact on Mental Health