Шта нас стварно раздваја? Истраживање ставова младих у градовима Ниш, Кикинда и Бор односно Приштина, Пећ и Призрен
What Really Separates Us? Survey of Attitudes of Young People in the Cities of Kikinda (Vojvodina), Nis, Bor (South and East Serbia), and Pristina, Pec, Prizren (Kosovo)