Малтусова теорија о становништву као основ за критику интервенционистичке државе
Malthus’s Theory on Population as a Basis for Criticism of the Interventionist State