Однос националне регулативе према осетљивим групама становништва
National Legal System in Relation to Vulnerable Population Groups