Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi
Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju


2/1997 (XXXIX)

UDK 316 ISSN 0038-0318

Članci Prevod
   •  Dušan Pavlović: Srpska nacionalna politika i autoritarni režim PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Zoran Đ. Slavujević: Kriza poverenja u institucije sistema PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Miklos Biro, Aleksandar Molnar, Dragan Popadić: Stavovi građana Srbije prema pravnoj državi: relacija sa obrazovanjem, autoritarnošću i poznavanjem ljudskih prava PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Todor Kuljić: Intelektualci o Titu - tri pristupa PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Vera Vratuša-Žunjić: Legitimizacija ideološke promene i problem periodizacije PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Sreten Vujović: Grad, spektakl i identitet:Traganje za modernim kulturnim identitetom grada PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Dušan Đošić: Reprodukcija i socio-ekonomske karakteristike vojvođanskog stanovništva PrevodRezime   Tekst   Download  )

Polemika Prevod
   •  Mira Bogdanović: Prilog polemici o levici PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Vladimir Ilić: Prilog raspravi o delanju društvenih grupa PrevodRezime   Tekst   Download  )

Sociloška enciklopedija Prevod
   •  Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, Beograd, Uređivački odbor Sociološke enciklopedije: Sociološka enciklopedija PrevodRezime   Tekst   Download  )

Errata Prevod
   •  Redakcija časopisa Sociologija (1997): Errata PrevodRezime   Tekst   Download  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske