Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi
Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju


1/1997 (XXXIX)

UDK 316 ISSN 0038-0318

Beogradski protest 96/97 Prevod
   •  Aljoša Mimica: Buđenje građanskog društva? Buđenje građanskog društva PrevodRezime   Tekst  )
   •  Marija Babović, Slobodan Cvejić, Vladimir Vuletić: Beogradski protest 96/97 PrevodRezime   Tekst  )
   •  Anđelka Milić, Ljiljana Čičkarić, Mihajlo Jojić: Generacija u protestu: studentski protest i porodična socijalizacija PrevodRezime   Tekst  )
   •  Ljiljana Čičkarić: Prilog socio-kulturnoj analizi studentskog pokreta 91/92 PrevodRezime   Tekst  )
   •  Ivana Spasić, Đorđe Pavićević: Simbolizacija i kolektivni identitet u građanskom protestu PrevodRezime   Tekst  )
   •  Milena Dragićević-Šešić: Ulica kao politički prostor: prostor karnevalizacije PrevodRezime   Tekst  )
   •  Ildiko Erdei: Alisa u svetu studenata PrevodRezime   Tekst  )
   •  Olivera Pavlović, Milica Bogdanović: Hronologija protesta u Srbiji: novembar 96 - mart 97 PrevodRezime   Tekst  )
   •  Dokumentacija časopisa Sociologija: Zahtev PrevodRezime   Tekst  )
   •  Dokumentacija časopisa Sociologija: Deklaracija PrevodRezime   Tekst  )
   •  Dokumentacija časopisa Sociologija: Povelja univerziteta u Serbiji PrevodRezime   Tekst  )

Prikazi knjiga Prevod
   •  Jovan Ćirić: Slobodan Vuković: Čemu privatizacija?, Beograd, 1996 PrevodRezime   Tekst  )
   •  Dragana Bolčić: Mirjana Rašević: Ka razumevanju prekida trudnoće u Srbiji, Beograd, 1993 PrevodRezime   Tekst  )
   •  Lazar Nikolić, Stef Jansen: Identiteti i konflikti. Međunarodna letnja škola za interkulturni dijalog, Krit (Grčka) 1996 PrevodRezime   Tekst  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske