Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju


4/1998 (XL)

UDK 316 ISSN 0038-0318

Novi zakon o univerzitetu i Univerzitet u Beogradu Prevod
   •  Sreten Vujović: Društvo, država i univerzitet u krizi PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Vladimir V. Vodinelić: Srbija bez univerziteta - pravne posledice Zakona o univerzitetu iz 1998. PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Marija Bogdanović: Filozofski fakultet i kraj autonomije univerziteta PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Jovica Trkulja: Pravni fakultet pod udarom - neumitna sudbina antiintelektualizma PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Ljubiša Rajić: Slučaj Filološkog fakulteta - Od krize koncepta do sloma PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Srbijanka Turajlić: Primena Zakona o univerzitetu na Elektrotehnički fakultet u Beogradu PrevodRezime   Tekst   Download  )

Članci Prevod
   •  Michael Uzarewicz: Konstrukcija realnosti i realnost konstrukcije: prilozi za jednu literarnu sociologiju PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Laslo Sekelj: Tri obrasca transforamcije elita u Istočnoj Evropi PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Remi Lenoir: Sociološki i socijalni problemi: o ulozi države u proizvodnji i širenju društvenih predstava PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Ljubiša Zlatanović: Transkulturalna psihijatrija: stari i novi izazovi PrevodRezime   Tekst   Download  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske