Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi
Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju


3/1998 (XL)

UDK 316 ISSN 0038-0318

Problemi demokratije u Srbiji Prevod
   •  Slobodan Antonić: Stranački i društveni rascepi u Srbiji PrevodRezime   Tekst  )
   •  Dušan Pavlović: Srpska nacionalna politika od 1986. do 1991. PrevodRezime   Tekst  )
   •  Ognjen Pribićević: Da li je minimalistički koncept demokratije još validan? PrevodRezime   Tekst  )

Članci Prevod
   •  Mirjana Bobić: Srpska srednjovekovna porodica u oblasti Brankovića PrevodRezime   Tekst  )
   •  Srećko Mihailović: Etnički autostereotipi i heterostereotipi na Kosovu PrevodRezime   Tekst  )

Dijalog o delanju društvenih grupa Prevod
   •  Aleksandar Molnar: Odgovor Vladimiru Vuletiću PrevodRezime   Tekst  )

Prevod Prevod
   •  Jennifer Platt: Istorija Međunarodne sociološke asocijacije PrevodRezime   Tekst  )

Sociološka samorefleksija Prevod
   •  Redakcija časopisa Sociologija (1997): Sociološka samorefleksija PrevodRezime   Tekst  )
   •  Milena Davidović: Jugoslovenska sociologija i fenomen nacionalnog PrevodRezime   Tekst  )
   •  Vera Vratuša-Žunjić: Protest Redakciji "Sociologije" PrevodRezime   Tekst  )
   •  Redakcija časopisa Sociologija (1997): Komentar redakcije PrevodRezime   Tekst  )

Prikazi i osvrti Prevod
   •  Gordana Kaćanski: Vojislava Radovanovic, Milica Mihailović: "Životni ciklus - običaji kod Jevreja" PrevodRezime   Tekst  )
   •  Lazar Nikolić: Petar Opalić: Biti ili lečiti se PrevodRezime   Tekst  )
   •  Branko Pribićević: Mihailo Popović: Totalitarni sistemi PrevodRezime   Tekst  )
   •  Aljoša Mimica: Naučni skup »Dirkem i savremena sociologija« PrevodRezime   Tekst  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske