Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi
Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju


2/1998 (XL)

UDK 316 ISSN 0038-0318

Moderna i postmoderna kultura Prevod
   •  Ratka Marić: Potkulturni stil kao polje simboličke akcije PrevodRezime   Tekst  )
   •  Ljubinka Broćić: Susret tradicionalno-patrijarhalnog i modernog u stilu života građana PrevodRezime   Tekst  )
   •  Aleksandar Bošković: Postmodernizam, antropologija i zdrav razum PrevodRezime   Tekst  )

Članci Prevod
   •  Mihailo V. Popović: Društveni determinizam i ljudska sloboda PrevodRezime   Tekst  )
   •  Slobodan Cvejić: Konvergenicija sociološke i statističke metodologije - Mogućnost unapređenja PrevodRezime   Tekst  )

Moderna i postmoderna kultura Prevod
   •  Aleksandar Mitrović: Brak i porodični odnosi kao činioci društvenog položaja Roma PrevodRezime   Tekst  )

Članci Prevod
   •  Mina Petrović, Mirjana Rašević: Transformacija reproduktivnog modela na Kosovu i Metohiji  PrevodRezime   Tekst  )

Dijalog o delanju društvenih grupa Prevod
   •  Vladimir Vuletić: Tegobe nominalizma. O slabosti i trivijalnosti jednog pretencioznog nominalističkog stanovišta PrevodRezime   Tekst  )

Prikazi i osvrti Prevod
   •  Lazar Nikolić: Trajan Stojanović: Balkanska civilizacija PrevodRezime   Tekst  )
   •  Danilo N. Basta: Jovica Trkulja: Suočavanje s beznađem PrevodRezime   Tekst  )
   •  Milica Bogdanović: Anđelka Milić i Lilijana Čičkarić: Generacija u protestu PrevodRezime   Tekst  )
   •  Ivana Petković: Afrofestival kulture 1997: dvadest godina Muzeja afričke umetnosti PrevodRezime   Tekst  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske