Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi
Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju


1/1998 (XL)

UDK 316 ISSN 0038-0318

Društveni aspekti AIDS-a Prevod
   •  Ksenija Savin, Vesna Korać, Stanislav Fajgelj: Društvena percepcija AIDS-a i seksualno ponašanje omladine u Beogradu. Rezultati empirijskog sociološkog istraživanja PrevodRezime   Tekst  )
   •  Svetlana Stankov: Stavovi lekara u procesu društvenog reagovanja na AIDS  PrevodRezime   Tekst  )
   •  Sreten Vujović: Beogradski srednjoškolci i AIDS PrevodRezime   Tekst  )

Članci Prevod
   •  Aljoša Mimica, Vladimir Vuletić: Gde se dede treći klasik? Analiza citiranosti Marksovih, Veberovih i Dirkemovih radova u časopisu Sociologija 1959-1996. PrevodRezime   Tekst  )
   •  Đorđe Vukadinović: Habermasova ideja kriti(č)ke antropologije PrevodRezime   Tekst  )

Dijalog o delanju društvenih grupa Prevod
   •  Aleksandar Molnar: Odgovor Milićevskoj neoboljševičkoj školi PrevodRezime   Tekst  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske