Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju


3/2004 (XLVI)

UDK 316 ISSN 0038-0318

Socijalni kapital Prevod
   •  Rosalind Edwards: Pojam socijalnog kapitala: relevantnost i implikacije za konferenciju o lokalnim zajednicama PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Aleksandar Štulhofer, Ivan Landripet: Dinamika socijalnog kapitala u Hrvatskoj 1995 – 2003. PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Siyka Kovacheva: Uloga socijalnog kapitala porodice u prelasku mladih iz škole ka zaposlenju u Bugarskoj PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Anđelka Milić: Porodica kao kapitalno dobro PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Val Gillies: Roditeljstvo i socijalni kapital: pristup pomoći i podršci od strane neformalnih socijalnih mreža PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Smiljka Tomanović: Relevantnost i implikacije socijalnog kapitala za decu: istraživanje u tri beogradska naselja PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Slobodan Cvejić: Građanski pokret, socijalni kapital i institucionalna transformacija u post-socijalističkoj Srbiji PrevodRezime   Tekst   Download  )

Prikazi i osvrti Prevod
   •  Karel Turza: Reontologizovanje rada. Silvano Bolčić: Svet rada u transformaciji: Lekcije iz savremene sociologije rada, Beograd: Plato, 2003. PrevodTekst   Download  )

Uputstvo saradnicima Prevod
   •  Redakcija časopisa Sociologija: Uputstvo saradnicima PrevodTekst   Download  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske