Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju


1/2005 (XLVII)

UDK 316 ISSN 0038-0318

Članci Prevod
   •  Slađana Đurić: Metodologija fokusgrupnog istraživanja PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Vera Backović: Evropski gradovi u postsocijalističkoj transformaciji PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Nemanja Zvijer: Holivudska industrija: povezanost filmske produkcije i političkog diskursa PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Milana Ljubičić: Porodična (dis)funkcionalnost i mentalno zdravlje - prikaz atmosfere, emocionalnih odnosa i komunikacijskih obrazaca u porodicama shizofrenih bolesnika PrevodRezime   Tekst   Download  )

Prikazi i osvrti Prevod
   •  Anđelka Milić: Smiljka Tomanović (priređivač): Sociologija detinjstva, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2004. PrevodTekst   Download  )
   •  Jovan Marić: Borislav Đukanović, Jovan Bukelić, Ivan Dimitrijević, Zlatko Stojanović, Jasmina Knežević-Tasić, Miloš Bešić: Iluzija stvarnosti: alkohol i droge, Podgorica: CID; SoCEN, 2001. PrevodTekst   Download  )

Uputstvo saradnicima Prevod
   •  Redakcija časopisa Sociologija: Uputstvo saradnicima PrevodTekst   Download  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske