Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju


4/1999 (XLI)

UDK 316 ISSN 0038-0318

Vrednosne i ideološke orijentacije Prevod
   •  Ksenija Savin, Stanislav Fajgelj: Ponovo o autoritarnosti. Autoritarnost i seksualno ponašanje omladine PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Todor Kuljić: O fašizmu, desnom ekstremizmu i teorijama o fašizmu krajem 20. veka PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Nada Sekulić: Neki društveni aspekti oblikovanja etničkog identiteta Srba krajišnika na hrvatskoj granici od 16. do 18. veka PrevodRezime   Tekst   Download  )

Članci Prevod
   •  Mihailo V. Popović: Tri slučaja odnosa ekonomske nauke i društvene prakse PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Ljubiša Zlatanović: Emocionalni profil hipersenzitivne ličnosti: Neke implikacije za istraživanje kvaliteta života PrevodRezime   Tekst   Download  )

Polemika Prevod
   •  Vladimir Ilić: Marxismusstreit: Rekapitulacija PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Zoran Avramović: Minimalistički koncept demokratije još je validan. Ognjen Pribićević: "Da li je minimalistički koncept demokratije još validan?", Sociologija, br. 3/1998 PrevodRezime   Tekst   Download  )

Prikazi i osvrti Prevod
   •  Borislav Đukanović: Slobodan Vukićević: Simuliranje promjene: Transformacija socijalizma PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Nada Sekulić: Žak Derida (Jacques Derrida): Sila zakona: mistični temelj autoriteta PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Ljubiša Zlatanović: Andrew J. Weigert: Self, Interaction and Natural Environment PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Srećko Mihailović: Udruženje za unapređivanje empirijskih istraživanja PrevodRezime   Tekst   Download  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske