Новости | Комуникација | Пројекти | Књиге | Часописи | Манускрипти | Прикази | Људи | Дискусија | Писма | Линкови

Социологија. Часопис за социологију, социјалну психологију и социјалну антропологију


4/2002 (XLIV)

UDK 316 ISSN 0038-0318

Чланци Превод
   •  Вера Вратуша-Жуњић: Глобализација демократске партиципације и самоуправљања насупрот глобализације олигополистичких тржишта и тоталитаризма ПреводРезиме   Текст   Download  )
   •  Слободан Вукићевић: Социолошко установљење »нормативне чињенице« ПреводРезиме   Текст   Download  )
   •  Александар Бошковић: Социо-културна антропологија данас ПреводРезиме   Текст   Download  )
   •  Нада Секулић: Постмодернизам и крај антропологије ПреводРезиме   Текст   Download  )

Прикази и осврти Превод
   •  Стјепан Гредељ: Силвано Болчић и Анђелка Милић (ур.): Србија крајем миленијума: Разарање друштва, промене и свакодневни живот ПреводРезиме   Текст   Download  )
   •  Тодор Куљић: Бернард Гизен: Колективни идентитет – Интелектуалци и нација, 2 (Bernhard Giesen: Kolektive Identität – Die Intelektuellen und die Nation 2) ПреводТекст   Download  )
   •  Оливера Марковић: Ђокица Јовановић и др: Пародија трагичног: Кич као конституенс политичке и културне идеологије ПреводТекст   Download  )

Ин мемориам Превод
   •  Петар Опалић: Мирослав Радовановић 1936-2001 ПреводТекст   Download  )

Упутство сарадницима Превод
   •  Редакција часописа Социологија (2002): Упутство сарадницима ПреводТекст   Download  )


Претраживање ове свеске часописа

Аутор:
УДК:
Појам:


Редакција
Импресум
Импресум електронског/дигиталног издања ове свеске