Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju


3/2000 (XLII)

UDK 316 ISSN 0038-0318

Devijantne pojave u društvenoj tranziciji Prevod
   •  Silvano Bolčić: Društveni sukobi u sferi rada savremenih društava PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Dušan Mojić: Teorije o organizacionom vođstvu PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Dalibor Petrović: Društveni činioci demokratizacije rukovođenja u savremenim radnim organizacijama PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Slobodan Vukićević: Sociološko određenje radnog mjesta PrevodRezime   Tekst   Download  )

Urbano društvo u tranziciji Prevod
   •  Mina Petrović: Gradovi u tranziciji: iskustvo razvijenih zemalja u poslednjim decenijama 20. veka PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Ljubinko Pušić: Srbija između urbanog i ruralnog društva: jedan pogled PrevodRezime   Tekst   Download  )

Članci Prevod
   •  Todor Kuljić: Činioci izmene epohalne svesti krajem 20. veka PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Miloš Milenković: Margaret Mead, Derek Freeman i lažovke sa Samoe: O značaju antropološke polemike o Samoi za studije kulture i roda u Srbiji PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Vera Vratuša-Žunjić: Participativno društvo i protivrečnosti podruštvljavanja PrevodRezime   Tekst   Download  )

In memoriam Prevod
   •  Sreten Vujović: Prof. dr Miroslav Živković (1916 - 2000) PrevodRezime   Tekst   Download  )

Prikazi i osvrti Prevod
   •  Sreten Vujović: Ljubinko Pušić: Grad, društvo, prostor - sociologija grada, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997, str. 398 PrevodRezime   Tekst   Download  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske