Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi
Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju


3/2001 (XLIII)

UDK 316 ISSN 0038-0318

Rat, rod i mediji Prevod
   •  Žarana Papić: Evropa posle 1989: etnički ratovi, fašizacija društvenog života i politika tela u Srbiji PrevodRezime   Tekst  )
   •  Vesna Nikolić-Ristanović: Od sestrinstva do ne-prepoznavanja: instrumentalizacija ženske patnje u ratu u bivšoj Jugoslaviji PrevodRezime   Tekst  )

Članci Prevod
   •  Slobodan Karamanić: Kritika liberalizma u savremenoj feminističkoj teoriji: od radikalnog partikularizma do radikalne demokratije PrevodRezime   Tekst  )
   •  Gordana Vuksanović: Jugosloveni u Engleskoj – tri aspekta integracije PrevodRezime   Tekst  )
   •  Vera Vratuša-Žunjić: Tumačenje složene ratne katastrofe kao preduslov za upravljanje i prevenciju katastrofa PrevodRezime   Tekst  )
   •  Aleksandra Saša Milićević: Teorijske perspektive autonomije države: pluralistički, klasni i elitistički modeli PrevodRezime   Tekst  )
   •  Ljubiša Zlatanović: Profil ličnosti pacijenata sa histerektomijom – implikacije za intervenciju i prevenciju PrevodRezime   Tekst  )

Uputstvo saradnicima Prevod
   •  Redakcija časopisa Sociologija (2001): Uputstvo saradnicima PrevodTekst  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske