Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi
Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju


2/2001 (XLIII)

UDK 316 ISSN 0038-0318

Manjinske grupe - većinski stavovi Prevod
   •  Bojan Todosijević: Makro-politički instrumenti za regulisanje etničkih konflikata u Centralnoj i Istočnoj Evropi: Kritičko preispitivanje PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Srđan Vukadinović: Manjinski narodi i multietnička društvena stvarnost Crne Gore PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Mirjana Bobić: Tranzicija bračnog partnerstva - primer Beograda PrevodRezime   Tekst   Download  )

Članci Prevod
   •  Dragana Jeremić-Molnar: Muzički prilog modernizaciji. Klavir i građanstvo u Srbiji 19. veka PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Leposava Kron: Rat i kolektivno ponašanje: psihološka analiza PrevodRezime   Tekst   Download  )

Prikazi i osvrti Prevod
   •  Miroslav Pečujlić: Borislav Đukanović i Miloš Bešić: Svjetovi vrijednosti. Preobražaj društvene svijesti u Crnoj Gori, Podgorica: CKD, 2000. PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Božo Milošević: Održivost kao sociološki problem. (Pušić Ljubinko: Održivi grad - Ka jednoj sociologiji okruženja, Nezavisna izdanja Slobodana Mašića, Beograd, 2001) PrevodRezime   Tekst   Download  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske