Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju


4/2008 (L)

UDK 316 ISSN 0038-0318

Pedeset godina časopisa „Sociologija“ Prevod
   •  Robert M. Hayden: Balkan, infrastruktura, autoputevi, blokade, ideologije PrevodRezime   Download  )
   •  Monika Palmberger: Važnost nostalgije: Nostalgija za Jugoslavijom kao moguća vizija bolje budućnosti PrevodRezime   Download  )
   •  Carolin Leutloff-Grandits: Izazov građanstvu: Između nacionalnih i socijalnih prava u poratnom Kninu, Hrvatska PrevodRezime   Download  )
   •  Metka Kuhar: Prava i obaveze kćeri-postadolescentkinja: Viđenja kćeri i roditelja PrevodRezime   Download  )
   •  Petar Opalić: Rastrojenost – dominantan simptom traumatizovanih osoba u Srbiji PrevodRezime   Download  )
   •  David Pickus: Filosemitizam u Srbiji 1940. godine i kasnije PrevodRezime   Download  )

Uputstvo saradnicima Prevod
   •  Redakcija časopisa Sociologija: Uputstvo saradnicima PrevodTekst   Download  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske