Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju


3/2008 (L)

UDK 316 ISSN 0038-0318

Članci Prevod
   •  Dragan Radulović: Pristup proučavanju društvene kontrole droga II: dekonstrukcija problema - upotreba droga u naučnom diskursu PrevodRezime   Download  )
   •  Mileva Filipović: Sociologija i postpozitivističke paradigme: neke saznajne teškoće savremene sociologije PrevodRezime   Download  )
   •  Bojan Todosijević: Između opšteg i konkretnog: politička tolerancija i načelno prihvatanje demokratije u Srbiji i Evropi PrevodRezime   Download  )
   •  Slađana Dragišić-Labaš: Primena skale prilagođenosti dijade (bračnih partnera) u sistemskoj porodičnoj terapiji alkoholizma PrevodRezime   Download  )
   •  Ognjen Radonjić: Ograničenja savremene mikroekonomske teorije izbora potrošača: sociološka perspektiva PrevodRezime   Download  )

Prikazi Prevod
   •  Miodrag Ranković: Stipe Šuvar: Hrvatski karusel PrevodDownload  )
   •  Jasmina Petrović: Slađana Đurić: Fokus grupni intervju PrevodDownload  )
   •  Eftimovski Stefan: Mitja Velikonja: Evroza PrevodDownload  )

Uputstvo saradnicima Prevod
   •  Redakcija časopisa Sociologija: Uputstvo saradnicima PrevodDownload  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske