Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju


2/2013 (LV)

UDK 316 ISSN 0038-0318

Savremene migracije i izazovi socijalne integracije Prevod
   •  Dragana Avramov: Dugoročni pogled na imigracije i integracije migranata u Evropi: scenariji do 2050. PrevodDownload  )
   •  Vladimir Nikitović: Migraciona tranzicija u Srbiji: demografska perspektiva PrevodDownload  )
   •  Mirjana Bobić, Marija Babović: Međunarodne migracije u Srbiji – stanje i politike PrevodDownload  )
   •  Dušan Mojić, Irena Petrović: Mladi i legitimnost društvenog poretka u Srbiji: razmišljanja i delanja u pravcu emigracije PrevodDownload  )
   •  Maja Korać: Transnacionalni putevi integracije: kineski trgovci u Srbiji PrevodDownload  )
   •  Tanja Pavlov, Jelena Predojević-Despić, Svetlana Milutinović: Transnacionalno preduzetništvo: iskustva migranata-povratnika u Srbiju PrevodDownload  )
   •  Vesna Lukić: Socio-ekonomski aspekti dnevnih migracija PrevodDownload  )
   •  Anja Renovčević: Radna eksploatacija ilegalnih imigranata u zemljama razvijenog Severa PrevodDownload  )
   •  Jelena Pešić: Rodna perspektiva u proučavanju migracija PrevodDownload  )
   •  Dunja Poleti: Savremene radne migracije u evropskom kontekstu – ekonomski i politički aspekti PrevodDownload  )

Prikazi i osvrti Prevod
   •  Mirjana Bobić: Maja Korać: U potrazi za domom PrevodDownload  )

Uputstvo saradnicima Prevod
   •  Redakcija časopisa Sociologija: Uputstvo saradnicima PrevodDownload  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske