Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju


1/2013 (LV)

UDK 316 ISSN 0038-0318

Članci Prevod
   •  Ognjen Radonjić, Miodrag Zec: Poslednji tango u evrozoni? Pukotine u evro konstruktu PrevodDownload  )
   •  Danilo Vuković: Interesi, mreže i institucije – sociološko-pravna analiza novog socijalnog zakonodavstva u Srbiji PrevodDownload  )
   •  Vladimir Vuletić, Dragan Stanojević: Sociološke teme prve decenije XXI veka – uporedna analiza Srbija i Hrvatska PrevodDownload  )
   •  Aleksandra Marković: Socijalni aspekti etničkih sukoba u Temerinu PrevodDownload  )
   •  Slađana Đurić, Branislava Popović Ćitić: Strah od kriminala u glavnim gradovima bivših jugoslovenskih republika PrevodDownload  )
   •  Biljana Stanković: Jezik, rod i seksualna orijentacija: rodne specifičnosti diskurzivnih stilova homoseksualnih korisnika internet foruma PrevodDownload  )
   •  Mia Marić: Društveni kontekst, ličnost i upotreba ilegalnih psihoaktivnih supstanci u adolescenciji PrevodDownload  )

Prikazi i osvrti Prevod
   •  Dalibor Petrović: Šeri Terkl: Sami zajedno PrevodDownload  )
   •  Damjan Rehm Bogunović: Bruno Latur: Nikada nismo bili moderni: esej iz simetrične antropologije PrevodDownload  )
   •  Anđelka Milić: Bojan Bilić: We Were Gasping for Air: (Post-)Yugoslav Anti-War Activism and its Legacy PrevodDownload  )
   •  Ivica Mladenović: Đokica Jovanović: Prilagođavanje: Srbija i moderna: od strepnje do sumnje PrevodDownload  )

Saopštenje Prevod
   •  Mirjana Bobić: Saopštenje Sociološkog udruženja Srbije i Crne Gore PrevodDownload  )

Uputstvo saradnicima Prevod
   •  Redakcija časopisa Sociologija: Uputstvo saradnicima PrevodDownload  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske