Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju


4/2014 (LVI)

UDK 316 ISSN 0038-0318

Članci Prevod
   •  Marina Blagojević Hjuson: Transformacija roditeljstva: poluperiferijska perspektiva PrevodDownload  )
   •  Nada Sekulić: Društveni status materinstva sa posebnim osvrtom na Srbiju danas PrevodDownload  )
   •  Mirjana Bobić, Milena Stanojević: Prelaz iz braka u roditeljstvo: diskursi i prakse – dijadna perspektiva PrevodDownload  )
   •  Mirjana Bobić, Milena Stanojević: Procesualnost porodične transformacije i refleksivnost aktera – dijadna perspektiva PrevodDownload  )
   •  Isidora Jarić: Pozicioniranje iskustva materinstva unutar socijalne mreže porodičnih odnosa PrevodDownload  )
   •  Slađana Dragišić-Labaš: Rođenje deteta i kriza partnerstva: prikaz slučaja i partnerska terapija PrevodDownload  )
   •  Željka Ivković, Željko Boneta, Sandra Kanjić: „Dijete kao projekt” vs „daj dite materi” orodnjenost roditeljske brige o djeci PrevodDownload  )
   •  Branka Galić, Ksenija Klasnić, Ivana Jurković Kuruc: Društveni odnosi moći i ženska reproduktivna samodeterminacija: istraživanje stavova studentica Sveučilišta u Zagrebu PrevodDownload  )
   •  Biljana Stanković: Žena kao subjekt porođaja: telesni, tehnološki i institucionalni aspekti PrevodDownload  )
   •  Isidora Jarić: Roditeljstvo i institucije u Srbiji: Studija slučaja usluge dnevnog boravka u osnovnoj školi PrevodDownload  )
   •  Valentina Sokolovska, Ana Bilinović: Porodice u Srbiji kao faktor regionalnog ekonomskog razvoja PrevodDownload  )

Prikazi Prevod
   •  Sreten Vujović: Alija Hodžić, Konoba u svjetskom kasinu – Socioprostorno restrukltuiranje postsocijalističke Hrvatske PrevodDownload  )
   •  Dunja Rilak: Bel Huks, Od margine ka centru PrevodDownload  )
   •  Nada Sekulić: Nancy Fraser, Justice Interruptus (Critical Reflections on the „Postsocialist” Condition) PrevodDownload  )

Uputstvo saradnicima Prevod
   •  ---: Uputstvo saradnicima PrevodDownload  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske