Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju


3/2016 (LVIII)

UDK 316 ISSN 0038-0318

Članci Prevod
   •  Rada Drezgić: Istorija kontrole rađanja u Srbiji: sprečavanje i/ili prekid trudnoće PrevodDownload  )
   •  Zorana Antonijević: Državni feminizam u Srbiji – institucionalizacija feminističkih politika i praksi? PrevodDownload  )
   •  Vera Backović: Dominantni pristupi u proučavanju procesa džentrifikacije PrevodDownload  )
   •  Dražen Pavlica: Vjerskofundamentalistički svjetonazor PrevodDownload  )
   •  Zorana Medarić, Maja Zadel, Martina Rameša: Međuetničko nasilje i principi međukulturnog obrazovanja u školama: studija slučaja Slovenije PrevodDownload  )
   •  Olivera Pavićević: Koncept otpornosti u sociologiji PrevodDownload  )
   •  Marina Savković: Mladi na tržištu rada u savremenim uslovima: jedno poređenje Evropske unije i Srbije PrevodDownload  )
   •  Vera Vratuša: Privatizacija i klasni interesi PrevodDownload  )

Prikazi Prevod
   •  Tanja Svilanović: Slađana Dragišić Labaš, „Aktivno starenje u Beogradu“ PrevodDownload  )
   •  Jelena Petković: Nikola Božilović, „Ogledi o popularnom“ PrevodDownload  )

Uputstvo saradnicima Prevod
   •  ---: Uputstvo saradnicima PrevodDownload  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske