Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju


4/2009 (LI)

UDK 316 ISSN 0038-0318

Stari i novi klasici Prevod
   •  Ognjen Radonjić: Keynesova teorija konvencionalnog odlučivanja na finansijskim tržištima PrevodDownload  )
   •  Srđan Prodanović: Strukturacijski aspekt sociologije Georga Zimela PrevodDownload  )
   •  Marko Teodorski: Limites ingenii definire: Burdijeovo epistemološko pitanje sa kratkim osvrtom na njegov značaj u arheologiji PrevodDownload  )

Članci Prevod
   •  Srđan Šapić, Jelena Erić, Vesna Stojanović Aleksić: Uticaj organizacione i nacionalne kulture na prihvatanje organizacionih promena: istraživanje u srpskim preduzećima PrevodDownload  )
   •  Lilijana Čičkarić: Žene u političkoj areni – insajderke ili autsajderke? PrevodDownload  )

Prikazi Prevod
   •  Miodrag Ranković: Zorica Đergović-Joksimović: Utopija – alternativna istorija PrevodDownload  )
   •  Snežana Joksimović: Konrad Paul Liessman: Teorija neobrazovanosti: zablude društva znanja PrevodDownload  )
   •  Tamara Petrović: Ger Dejzings: Religija i identitet na Kosovu. Helena Zdravković: Politika žrtve na Kosovu PrevodDownload  )
   •  Marjan Sokić: Dragoljub B. Đorđević, Dragan Todorović: Ustala Jemka: tekije, tarikati i šejhovi niških Roma – Jemka Has Risen: Tekkias, Tarikats and Sheiks of Niš Romas PrevodDownload  )

Uputstvo saradnicima Prevod
   •  Redakcija časopisa Sociologija: Uputstvo saradnicima PrevodDownload  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske