Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju


4/2012 (LIV)

UDK 316 ISSN 0038-0318

Jugoslavija dvadeset godina posle: sećanja i razmišljanja Prevod
   •  Ivana Spasić: Jugoslavija kao mesto normalnog života: sećanja običnih ljudi u Srbiji PrevodDownload  )
   •  Todor Kuljić: Grob i moć – tanatosociološka analiza sahrana Tita, F. Tuđmana i S. Miloševića PrevodDownload  )
   •  Husnija Kamberović: Smrt Mehmeda Spahe i Džemala Bijedića u kontekstu mitskih konstrukcija PrevodDownload  )
   •  Tomislav Dulić: Osuđen „iz ideoloških i političkih razloga“? Rehabilitacija Dragoljuba „Draže“ Mihailovića u Srbiji PrevodDownload  )
   •  Roland Kostić: Tranziciona pravda i pomirenje u Bosni i Hercegovini: čije uspomene, čija pravda? PrevodDownload  )
   •  Nebojša Petrović: Jačanje mira. Potraga za transformativnom energijom i izgledi za promenu PrevodDownload  )
   •  Miodrag Zec, Ognjen Radonjić: Ekonomski model socijalističke Jugoslavije: saga o autodestrukciji PrevodDownload  )

Naučne kritike Prevod
   •  Vladimir Ilić: Razbijanje i/ili raspad Jugoslavije PrevodDownload  )
   •  Jovo Bakić: Kraj Jugoslavije: kritika nacionalizma i kritika imperijalizma – odgovor Vladimiru Iliću PrevodDownload  )

Prikazi i osvrti Prevod
   •  Nikola Božilović: Aleksandar Raković: Rokenrol u Jugoslaviji 1956-1968 (Izazov socijalističkom društvu) PrevodDownload  )
   •  Jovo Bakić: Husnija Kamberović: Hod po trnju: Iz bosanskohercegovačke historije 20. stoljeća PrevodDownload  )
   •  Jovo Bakić: Jernej Mlekuž: BUREK.SI?!: Koncepti/recepti PrevodDownload  )

In memoriam Prevod
   •  Veljko Vujačić: Aljoša Mimica. Profesor, Sociolog, Prijatelj PrevodDownload  )
   •  Aleksandar Gordić: U spomen na professora Aljošu Mimicu (1948–2011) PrevodDownload  )

Uputstvo saradnicima Prevod
   •  Redakcija časopisa Sociologija: Uputstvo saradnicima PrevodDownload  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske