Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju


2/2012 (LIV)

UDK 316 ISSN 0038-0318

Mladi na Balkanu kao akteri društvene integracije Prevod
   •  Smiljka Tomanović: Reč urednice: mladi na Balkanu kao akteri društvene integracije PrevodDownload  )

I Tranzicije i odraslost Prevod
   •  Metka Kuhar, Herwig Reiter: Zamrznute tranzicije u odraslost mladih u Sloveniji? PrevodDownload  )
   •  Smiljka Tomanović: Promene u tranziciji u odraslost mladih u Srbiji između 2003. i 2011. godine PrevodDownload  )
   •  Siyka Kovacheva: Upravljanje neizvesnostima tranzicija u odraslost kod mladih u Bugarskoj PrevodDownload  )
   •  Slađana Dragišić-Labaš, Milana Ljubičić: Između dece i roditelja: stambena (ne)zavisnost i „odrastanje“ PrevodDownload  )

II Položaj i prakse mladih u strukturalnim i normativnim okvirima Prevod
   •  Velinka Tomić: Društvena isključenost mladih sa tržišta rada u Bosni i Hercegovini PrevodDownload  )
   •  Dušan Mojić: Načini društvenog uspona u postsocijalističkoj Srbiji: percepcije i preferencije mladih PrevodDownload  )
   •  Mirjana Ule, Andreja Živoder: Studentska omladina u Sloveniji – u potrazi za budućnošću PrevodDownload  )
   •  Jana Korunovska Srbijanko, Neda Korunovska Avramovska, Tanja Maleska: Predviđanje apatije i isključenosti mladih: makedonski srednjoškolci i njihov odnos prema zajednici PrevodDownload  )
   •  Mirjana Bobić: Zaustavljena destandardizacija partnerstva – slučaj mladih u Srbiji PrevodDownload  )
   •  Dragan Stanojević: Upotreba medija među mladima u Srbiji PrevodDownload  )
   •  Jelisaveta Vukelić, Dragan Stanojević: Ekološki aktivizam kao novi oblik političke participacije mladih u Srbiji PrevodDownload  )

Uputstvo saradnicima Prevod
   •  Redakcija časopisa Sociologija: Uputstvo saradnicima PrevodDownload  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske