Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju


1/2012 (LIV)

UDK 316 ISSN 0038-0318

Sociologija okruženja Prevod
   •  Mina Petrović: Reč urednice PrevodDownload  )
   •  Drago Kos: Održivi razvoj: primenjivost utopije? PrevodDownload  )
   •  Slobodan Vukićević: Antropocentrizam: egzistencija protiv esencije PrevodDownload  )
   •  Veselin Mitrović: Nano-tehnologije i globalno preživljavanje PrevodDownload  )
   •  Anđelka Mirkov: Socijalna održivost grada: analiza koncepta PrevodDownload  )
   •  Darko Nadić: Značaj jačanja demokratskog i političkog kapaciteta u ekološkoj politici Srbije PrevodDownload  )
   •  Mina Petrović: Pretpostavke novog modela upravljanja okruženjem u Srbiji PrevodDownload  )
   •  Sreten Vujović: Lokalni, glokalni, preduzetnički i socioekološki aspekti savremenog grada PrevodDownload  )
   •  Marjan Hočevar: Disperzovano naselje u individualnim kućama: stavovi o potrošnji rezidencijalnog prostora u Sloveniji PrevodDownload  )
   •  Ljubinko Pušić, Ana Pajvančić-Cizelj: Kako građani Vojvodine sagledavaju ekološke probleme: prikaz empirijskog istraživanja PrevodDownload  )
   •  Šime Pilić, Ivanka Buzov, Gordana Bandalović: Ruralni krajolik i očuvanost prirodnog okoliša: mišljenja i stavovi ispitanika u porječju Krke PrevodDownload  )
   •  Jelisaveta Vukelić: Emocije i društveni pokreti – slučaj pokreta za zaštitu prava i dobrobiti životinja u Srbiji PrevodDownload  )

Prikazi i osvrti Prevod
   •  Slađana Dragišić-Labaš: Petar Nastasić: Ekosistemski pristup alkoholizmu PrevodDownload  )
   •  Suzana Ignjatović: Raymond Boudon: La sociologie comme science PrevodDownload  )

Uputstvo saradnicima Prevod
   •  Redakcija časopisa Sociologija: Uputstvo saradnicima PrevodDownload  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske