Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju


4/2010 (LII)

UDK 316 ISSN 0038-0318

Društveni život ideja Prevod
   •  Marina Blagojević, Gad Yair: Sindrom “kvake 22” među poslenicima društvenih nauka sa poluperiferije: neka sociološka zapažanja PrevodDownload  )
   •  Jens-Martin Eriksen, Frederik Stjernfelt: Kulturalizam – od ideje do nesvesne pretpostavke PrevodDownload  )
   •  Bojan Bilić: Burdije i teorije društvenih pokreta: prelimi-narne napomene o jednom mogućem ukrš-tanju u kontekstu (post)jugoslovenskog antiratnog i mirovnog aktivizma PrevodDownload  )
   •  Olivera Milosavljević: Stare vrednosti za novo vreme (Svetislav Stefanović, nekad i sad) PrevodDownload  )
   •  Dušan Ž. Đurđević: Citatna analiza Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici PrevodDownload  )

Naučne kritike Prevod
   •  Smiljka Tomanović: Razmatranja koncepta delanja u okviru pristupa socijalne biografije PrevodDownload  )

Prikazi Prevod
   •  Anđelka Milić: Marina Blagojević: Knowledge Production at the Semiperiphery, A Gender Perspective PrevodDownload  )
   •  Ivana Spasić: Sovremenata amerikanska sociologija: Robert K. Merton kako povod PrevodDownload  )
   •  Dragana Radisavljević-Ćiparizović: Mogućnosti i dometi socijalnog učenja pravoslavlja i Pravoslavne crkve PrevodDownload  )
   •  Jelica Stojanović: Ratko R. Božović: Život kulture PrevodDownload  )

Saopštenje Prevod
   •  Mirjana Bobić: Saopštenje Sociološkog udruženja Crne Gore PrevodDownload  )

Uputstvo saradnicima Prevod
   •  Redakcija časopisa Sociologija: Uputstvo saradnicima PrevodDownload  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske