Rezultat pretraživanja

Časopis: Scena
Tema: DramaScena > 3-4/2002 (XXXVIII)
   •  Ivana Dimić: Darijanov dar PrevodTekst   Download  )
   •  Dušan Mihajlović: Café Kosova PrevodTekst   Download  )
   •  Miomir Petrović: Tuđa kuća PrevodTekst   Download  )
   •  Dea Loher: U tuđem domu. (Dea Loher: Fremedes Haus) PrevodTekst   Download  )

Scena > 2/2002 (XXXVIII)
   •  Aleksandar Milosavljević: Dramaturška beleška: Ružna priča o nama (koja se nikada ne završava) PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Ksenija Dragunska: Piti, pevati, plakati PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Aleksandar Milosavljević: Dramaturška beleška: Čežnja za idealnim ili zašto je otišla Anica Savić-Rebac PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Jelica Zupanc: Breg čežnje PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Aleksandar Milosavljević: Dramaturška beleška: Ram za sliku... PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Zorica Jevremović: Šaputave devojke. Zvezdočinka PrevodRezime   Tekst   Download  )

Scena > 1/2002 (XXXVIII)
   •  Borivoj Radaković: Kaj sad? PrevodTekst   Download  )
   •  Aleksandar Milosavljević: Dramaturška beleška: Šum u komunikacijama PrevodTekst   Download  )
   •  Stevan Koprivica: Innominato PrevodTekst   Download  )
   •  Aleksandar Milosavljević: Dramaturška beleška: Pohvala iracionalnom PrevodTekst   Download  )

Scena > 3-4/2001 (XXXVII)
   •  Miloš Nikolić: Izdaja domovine. Komedija PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Miloš Nikolić: Komedija kolektivnog iskustva PrevodRezime   Tekst   Download  )

Scena > 5_6/2000 (XXXVI)
   •  Stevan Koprivica: Tre sorelle PrevodDownload  )
   •  Redakcija časopisa Scena: Stevan Koprivica PrevodDownload  )
   •  Boško Milin: Legenda u ženskoj sudbini PrevodDownload  )