News | Communication | Projects | Books | Journals | Manuscripts | Reviews | People | Discussion | Letters | Links

Scena


1-2/2001 (XXXVII)

ISSN 0036-5734

Nova drama na prostorima prethodne Jugoslavije Translate!
   •  Ognjenka Milićević: Decenija nove drame (1990-2000) Translate!Text   Download  )
   •  Jovan Ćirilov: Inicijative 2000. Konkurs za dramu sa postjugoslovenskog prostora Translate!Text   Download  )
   •  Johanna Tomek: I takav odjek Translate!Text   Download  )
   •  Damir Šodan: Zaštićena zona Translate!Text   Download  )
   •  Redakcija časopisa Scena: Damir Šodan Translate!Text   Download  )
   •  Slobodan Šnajder: Napuštena ludnica Translate!Text   Download  )
   •  Zorica Radaković: Susjeda Translate!Text   Download  )
   •  Redakcija časopisa Scena: Zorica Radaković Translate!Text   Download  )
   •  Jovan Ćirilov: Večno licemerstvo srednjeg građanskog sloja Translate!Text   Download  )
   •  Milena Marković: Paviljoni – ili kuda idem, odakle dolazim i šta ima za večeru Translate!Text   Download  )
   •  Redakcija časopisa Scena: Milena Marković Translate!Text   Download  )
   •  Slobodan Šnajder: Katalog postupaka samouništenja Translate!Text   Download  )
   •  Marinko Šlakeski: Iz života moga suseda Translate!Text   Download  )
   •  Redakcija časopisa Scena: Marinko Šlakeski Translate!Text   Download  )
   •  Dušan Jovanović: Gorka groteska Translate!Text   Download  )
   •  Almir Imširević: Balkanski Đavo Sram. Drama po liku i djelu Vitomila Zupana Translate!Text   Download  )
   •  Redakcija časopisa Scena: Almir Imširević Translate!Text   Download  )
   •  Vida Ognjenović: Između straha i strasti Translate!Text   Download  )

Glumci govore Translate!
   •  Feliks Pašić, Mira Banjac: Sa Mirom Banjac Translate!Text   Download  )

Interview Translate!
   •  Svetislav Jovanov, Uglješa Šajtinac: Orfej u metrou Translate!Text   Download  )

From the World Translate!
   •  Thomas Ostermeier:  Translate!Text   Download  )
   •  Jens Hillje: Posle prve sezone Posle prve sezone Translate!Text   Download  )
   •  Ognjenka Milićević: Vesti iz pozorišta Evrope Translate!Text   Download  )
   •  Annette Heilmann: Teatar an der Rur put »Rujnih Zora« u Iranu Translate!Text   Download  )

In memoriam Translate!
   •  Ivana Živančević-Sekeruš: Ranko Marinković. U oblasti „ozbiljno-smešnog” Ranka Marinkovića Translate!Text   Download  )
   •  Aleksandra Kolarić: Ranko Marinković i Sterijino pozorje Translate!Text   Download  )
   •  Boro Drašković: Fabijan Šovagović: Potajno lice Translate!Text   Download  )
   •  Aleksandra Kolarić: Fabijan Šovagović i Sterijino pozorje Translate!Text   Download  )
   •  Radoslav Milenković: Dragan Maksimović: O susretima sa izuzetnim čovekom Translate!Text   Download  )
   •  Aleksandra Kolarić: Dragan Maksimović i Sterijino pozorje Translate!Text   Download  )
   •  Ognjenka Milićević: Ljiljana Krstić Translate!Text   Download  )
   •  Aleksandra Kolarić: Ljiljana Krstić i Sterijino Pozorje Translate!Text   Download  )

New books Translate!
   •  Nina Király: Pozorište vizuelne naracije. Jozef Šajna i njegov svet (Józef Szajna i jego świat. Wydawnictwo Hotel Sztuki Galeria Sztuki Współszesnej Zachçta. Warszawa, 2000) Translate!Text   Download  )
   •  Ognjenka Milićević: Ostalo je ćutanje. Zoran Ratković: Ostalo je ćutanje. Pozorište, ljudi, sećanja. Atelje 212, Beograd 2000. Translate!Text   Download  )
   •  Aleksandra Đuričić: Igra kao deo obrazovanja i vaspitanja. Maga Magazinović: Moj život. Priredila Jelena Šantić. Klio, Beograd 2000. Translate!Text   Download  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Author:
UDC:
Words:


Editorial board
Impressum
Impressum of the electronic edition of this volume