Игра као део образовања и васпитања. Мага Магазиновић: Мој живот. Приредила Јелена Шантић. Клио, Београд 2000.