Позориште визуелне нарације. Јозеф Шајна и његов свет (Józef Szajna i jego świat. Wydawnictwo Hotel Sztuki Galeria Sztuki Współszesnej Zachçta. Warszawa, 2000)