Aleksandra Kolarić

Dragan Maksimović i Sterijino pozorje

 

Učešće na Festivalu

1974 – Piljo Mali, PELINOVO Žarka Komanina, reditelj Gradimir Mirković, Narodno pozorište Beograd

2000 – Dužde od Mletaka, MAKSIM CRNOJEVIĆ Laze Kostića, dramska restauracija Slobodan Stojanović, reditelj Nikita Milivojević, Narodno pozorište Beograd

Priredila A. K.