Ранко Маринковић. У области „озбиљно-смешног” Ранка Маринковића