News | Communication | Projects | Books | Journals | Manuscripts | Reviews | People | Discussion | Letters | Links

Scena


2/2002 (XXXVIII)

ISSN 0036-5734

Međunarodni pozorišni institut: Poruka za svetski dan pozorišta Translate!
   •  Gerish Karnad: Međunarodni pozorišni institut, Prva predstava, Natjašastra, Bharata, nastanak Drame, pozorište, jedinstvo dramskog pisca glumca i publike Translate!Text   Download  )
   •  Redakcija časopisa Scena: Biografija Giriša Karnarda Translate!Text   Download  )

Ženska podela Translate!
   •  Zorica Jevremović: Strah od slobode Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Dona Harvi: Kiborzi: Mit o političkom identitetu Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Silvija Čamber: Međunarodna mreža žena u savremenom teatru: Magdalena projekat Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Ivana Đilas: Fenomen Srbljanović Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Biljana Srbljanović, Branka Krilović: Interview: Biljana Srbljanović Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Ljiljana Pešikan-Ljuštanović: Kada je bila kneževa večera? O dramaturškom/pripovedačkom postupku Vide Ognjenović, na primeru drame „Je li bilo kneževe večere?” Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Ljiljana Pešikan-Ljuštanović: Biography: Vida Ognjenović Translate!Text   Download  )
   •  Miomir Petrović: Ženski dramski princip(i) sedamdesetih Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Aleksandar Milosavljević: Pozorište kvarta – elementi jedne biografije. (Auto)portret Zorice Jevremović kroz ispovest sačinjenu od mnoštva putovanja, ali uvek na istom tragu Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Svetislav Jovanov: A/M Soultrip: Tri scene Anite Mančić Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Aleksandar Milosavljević: Pokret za sva vremena: Portret Nade Kokotović Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Kata Gyarmati: Uvek i oduvek jedni na druge upućeni: O scenskoj poetici Kinge Mezei Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Vicko Arpad: Biography: Kinga Mezei Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Aleksandar Milosavljević: Dah teatar – putevi alternative Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Nebojša Romčević: Case Sarah Kane Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  David Graig: Zvuk vrata koja se zatvaraju Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Kojo Reno, Kristijan Benedeti: Sarah Kane on the stage: Teatar of cry Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Darko Lukić: Prilog kazališnoj semiotici: O dramskom djelu Caryl Churchill Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Nebojša Romčević: Antigrađanski teatar, Elfrida Jelinek Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Novica Antić: Smelo su zakoračile u novi vek kao u čistu, zelenu vodu: O nekoliko savremenih ruskih dramskih spisateljica Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Duška Radivojević: Četiri „besprizorne” žene Translate!Abstract   Text   Download  )

Synthesis Translate!
   •  H. D. F. Kito: Tehnika Euripidovih tragedija Translate!Abstract   Text   Download  )

Diskurs Translate!
   •  Vladislava Gordić: Užasi lažnog matrijarhata: Šekspirovske junakinje u dramama Mihiza i Simovića Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Oskaras Koršunovas: Teatar je mesto osvešćivanja Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Ana Topoljski: Biography: Oskaras Koršunovas Translate!Text   Download  )

Phestivals Translate!
   •  Miroslav Miki Radonjić: 52. festival profesionalnih pozorišta Vojvodine (od 16. do 22. aprila 2002): Novi identitet Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Redakcija časopisa Scena, Miroslav Miki Radonjić: Nagrade: 52. festival profesionalnih pozorišta Vojvodine (od 16. do 22. aprila 2002) Translate!Abstract   Text   Download  )

Web-Sites Translate!
   •  Nebojša Romčević: Internet,http://www.teater.monitor.hr, http://www.londontheatre.co.uk/, http://www.royalcourttheatre.com/ Translate!Abstract   Text   Download  )

News Translate!
   •  Snežana Miletić: News Translate!Abstract   Text   Download  )

In memoriam Translate!
   •  Aleksandar Milosavljević: Sofija Soja Jovanović (1922-2002) Translate!Text   Download  )

Journals on Net Translate!
   •  Duška Radivojević: Primer akto: Sveske za pozorišna istraživanja. Direktor: Hose Monleon. Broj 292, januar-februar–mart 2002. Madrid Translate!Text   Download  )
   •  Aleksandra Kolarić: Maska: Časopis za scenske umetnosti. Odgovorni urednik: Emil Hrvatin. Broj 72-73, zima 2002. Ljubljana Translate!Text   Download  )

Books Translate!
   •  Svetislav Jovanov: Skrupulozna teatrološka grafija: Petar Marjanović: POZORIŠTE ILI USUD PROLAZNOSTI. Studije i ogledi iz teatrologije, FDU, Institut za pozorište, film, radio i tv – Muzej pozorišne umetnosti, Beograd, 2001. Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Miroslav Miki Radonjić: Lica Mire Banjac: MIRA BANJAC (Zbornik radova). Priredio Zoran Maksimović. Savez udruženja dramskih umetnika Srbije, Beograd - Pozorišni muzej Vojvodine, Novi Sad 2002. Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Nataša Pejčić: Šekspirovska i elektronska slika sveta: Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti Translate!Abstract   Text   Download  )

Drama Translate!
   •  Aleksandar Milosavljević: Dramaturška beleška: Ružna priča o nama (koja se nikada ne završava) Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Ksenija Dragunska: Piti, pevati, plakati Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Aleksandar Milosavljević: Dramaturška beleška: Čežnja za idealnim ili zašto je otišla Anica Savić-Rebac Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Jelica Zupanc: Breg čežnje Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Aleksandar Milosavljević: Dramaturška beleška: Ram za sliku... Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Zorica Jevremović: Šaputave devojke. Zvezdočinka Translate!Abstract   Text   Download  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Author:
UDC:
Words:


Editorial board
Impressum of the electronic edition of this volume