Софија Соја Јовановић (1922-2002)
Sofija Soja Jovanović (1922-2002)