News | Communication | Projects | Books | Journals | Manuscripts | Reviews | People | Discussion | Letters | Links

Scena


1/2002 (XXXVIII)

ISSN 0036-5734

Publishing note Translate!
   •  Mileta Radovanović: Publishing note Translate!Abstract   Text   Download  )

45 year of Theater Atelje 212 Translate!
   •  Branka Krilović, Vasilije Popović: Godo between Serbs ... Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Miomir Petrović: Istorijski polemičan teatar Translate!Abstract   Text   Download  )

Avant-garde Translate!
   •  Jovan Ćirilov: Troubles With Avant-Garde Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Džudit Mekrel: Tako dobar bol. Četvrt veka Pine Bauš Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Tadeuš Kantor: Teater Cricot 2 Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Knut Ove Arncen: Postmejnstrim kao geokulturna dimenzija pozorišta Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Tim Etchells: O pisanju za izvedbu Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Walter Benjamin: Alegorija i žalosna igra Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Boris Grojs: Bura u glavi od devete godine Translate!Abstract   Text   Download  )

Tribina Sterijinog pozorja Translate!
   •  Uredništvo časopisa Scena: Predlog za razmišljanje Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Mileta Radovanović: Promenama niko nije na putu Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Jovan Hristić: Ozbiljnost i autoritet Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Ljubomir Simović: Koja je to formula? Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Vladimir Stamenković: Provokativna ekskluzivnost Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Boro Drašković: Delfi ili identitet Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Muharem Pervić: A... b... c... Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Božidar Kovaček: Nije loše sve što je staro Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Željko Jovanović: Festival savremene evropske drame Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Ivan M. Lalić: "Dead man walking" Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Miomir Petrović: Čuvar tradicije, promotor sutrašnjice Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Predrag Ejdus: Ima nešto trulo... Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Svetislav Jovanov: Treći (programski) čovek Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Aleksandar Milosavljević: Novi Sad kao Edinburg Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Dejan Penčić-Poljanski: Tekst u prvom planu Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Karolj Viček: Prespavali smo deset godina Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Miroslav Radonjić: U ime kakvog novog Rima Kartaginu treba razoriti Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Nebojša Romčević: Think Big Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Željko Hubač: Promotor naše drame u svetu Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Predrag Momčilović: Svi naši jezici Translate!Abstract   Text   Download  )

Jan Kot Translate!
   •  Biserka Rajčić: Casus Jan Kot Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Jan Kot: Don Huan Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Jan Kot: U vezi s "Kraljem Lirom" Translate!Abstract   Text   Download  )
   •  Svetislav Jovanov: Logos i logistika: Mera za meru Translate!Text   Download  )
   •  Roman Pavlovski: U fotelji na javnom trgu Translate!Text   Download  )

Diskurs Translate!
   •  Vladislava Gordić: Dobro kontrolisani minimum Translate!Text   Download  )
   •  Leszek Kolakowsky: O maskama Translate!Text   Download  )

Dramatuške beleške Translate!
   •  Ivana Dimić: Dramatizacija - šta je to? Translate!Text   Download  )

Web-Sites Translate!
   •  Nebojša Romčević: Komunicirajmo! Translate! ()

News Translate!
   •  Snežana Miletić: Izložba povodom stogodišnjice rođenja Edena fon Horvata. "Hamle" kao rok-mjuzikl. Vitkaci prvi put na engleskom. "Diplomac" na Brodveju Translate!Text   Download  )

In memoriam Translate!
   •  Miroslav Radonjić: Ibi Romhanji (1939-2002) Translate!Text   Download  )

Journals on Net Translate!
   •  Uredništvo časopisa Scena: Instituto international del teatro del Mediterráneo Translate!Download  )
   •  Duška Radivojević: Primer acto. Choque de intereses dialogo de culturas. R. G. T. (Revista Galega de Teatro). Critica teatral Translate!Text   Download  )
   •  Aleksandra Kolarić: Maska. Nova evropska dramatika Translate!Text   Download  )

Books Translate!
   •  Miroslav Miki Radonjić: Glumica kao uzbudljiv prolećni doživljaj Translate!Text   Download  )
   •  Miroslav Miki Radonjić: Iskonska tuga, uslov scenskog postojanja Translate!Text   Download  )
   •  Ljiljana Pešikan-Ljuštanović: Da se načini portret jedne ptice Translate!Text   Download  )
   •  Aleksandar Milosavljević: Povratak bajci Translate!Text   Download  )
   •  Boro Drašković: Kad je poljska drama bila - domaća Translate!Text   Download  )
   •  Setislav Jovanov: Opasne reči Translate!Text   Download  )
   •  Svetislav Jovanov: Praksa uzvraća udarac Translate!Text   Download  )

Drama Translate!
   •  Borivoj Radaković: Kaj sad? Translate!Text   Download  )
   •  Aleksandar Milosavljević: Dramaturška beleška: Šum u komunikacijama Translate!Text   Download  )
   •  Stevan Koprivica: Innominato Translate!Text   Download  )
   •  Aleksandar Milosavljević: Dramaturška beleška: Pohvala iracionalnom Translate!Text   Download  )

Last News Translate!
   •  Darinka Nikolić: In memoriam: Danilo Bata Stojković (1934-2002). Don Kihot u Sanču Pansi Translate!Download  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Author:
UDC:
Words:


Editorial board
Impressum
Impressum of the electronic edition of this volume