Овдје Центар савремене умјетности Црне Горе Подгорица
The Here The Center of Modern Art of Montenegro Podgorica, Montenegro