Rezultat pretraživanja

Časopis: Muzikologija
Tema: Prikazi i recenzijeMuzikologija > 5/2005 (V)
   •  Sanja Radinović: Danka Lajić-Mihajlović: Svadbeni običaji i pesme Crnogoraca u Bačkoj PrevodTekst   Download  )
   •  Milica Andrejević: Danica Petrović, Bogdan Đaković, Tatjana Marković: Prvo beogradsko pevačko društvo – 150 godina PrevodTekst   Download  )
   •  Biljana Milanović: Dejan Despić (ur.): Delo i delatnost Mihaila Vukdragovića i Marka Tajčevića PrevodTekst   Download  )
   •  Melita Milin: Jelena Novak: Divlja analiza. Formalistička, strukturalistička i poststrukturalistička razmatranja muzike PrevodTekst   Download  )
   •  Vesna Peno: Gerda Volfram (ur.): Paleovizantijska notacija III PrevodTekst   Download  )
   •  Melita Milin: Dominik Švajger, Mihael Štaudinger, Nikolaus Urbanek (ur.): Muzikologija na svojim granicama PrevodTekst   Download  )
   •  Danijela Špirić: Filip V. Bolman: Muzika evropskog nacionalizma: Kulturni identitet i moderna istorija PrevodTekst   Download  )
   •  Melita Milin: Džems R. Kauderi, Zdravko Blažeković i Beri S. Bruk (ur.): Govor o muzici: muzičke konferencije, 1835–1966 PrevodTekst   Download  )
   •  Nadežda Mosusova: Dragana Jeremić–Molnar, Aleksandar Molnar: Mit, ideologija i misterija u tetralogiji Riharda Vagnera PrevodTekst   Download  )

Muzikologija > 4/2004 (IV)
   •  Jelena Jovanović: Daiva Račiunaite-Vyčiniene: Sutartines – Lithuanian Polyphonic Songs, Vaga Publishers, Vilnius 2000, PrevodTekst   Download  )
   •  Danka Lajić-Mihajlović: Radmila Petrović, Jelena Jovanović: „Ej, Rudniče, ti planino stara“ – tradicionalno pevanje i sviranje grupe „Crnućanka“, Beograd, 2003 PrevodTekst   Download  )
   •  Miloš Velimirović: Vesna (Sara) Peno, „Iz hilandarske pojačke riznice – Vikentije Hilandarac“, Novi Sad, 2003. PrevodTekst   Download  )
   •  Maria Kostakeva: Muzika i reč. Prikaz skupova u Berlinu (od 18–21. juna 2003) i Bratislavi (od 12–14. novembra 2003) PrevodTekst   Download  )
   •  Anastasia Siopsi: „Romantizam i nacionalizam u muzici“, muzikološki skup održan na Krfu od 17–20. oktobra 2003. PrevodTekst   Download  )
   •  Katarina Tomašević: „Nova Evropa i nova muzika, 1918–1941“, muzikološki skup održan u Brnu od 28. septembra do 2. oktobra 2003. PrevodTekst   Download  )
   •  Melita Milin: „Prepiska među muzičarima“. Naučni skup održan u Lajpcigu 4. i 5. decembra 2003. PrevodTekst   Download  )

Muzikologija > 1/2001 (I)
   •  Sanja Grujić: Kompozitorsko stvaralaštvo Miloja Milojevića PrevodTekst  )
   •  Jelena Jovanović: Etno-kamp Peštani PrevodTekst  )
   •  Vesna Peno: Dva međunarodna skupa o pravoslavnom pojanju (Jaši i Moskva) PrevodTekst  )