SPISI ODBORA ZA STANDARDIZACIJU SRPSKOG JEZIKA III. Priredili Branislav Brborić, Jovan Vuksanović, Radojko Gačević. Institut za srpski jezik, Beograd, [2001], 299 str.

 

Već na samom početku ove godine pojavili u se Spisi Odbora za standardizaciju srpskog jezika u kojima je, kao i u prethodne dve godine, sakupljen celokupan materijal vezan za rad Odbora i njegovih komisija u toku 2000. godine. Sto pedeset odštampanih primeraka dovoljno je da Spisi dođu do svih članova Odbora i komisija, kao i do ostalih lingvista (ali i ljudi drugih profesija) koje interesuje rad Odbora i problemi savremenog standardnog srpskog jezika.

U odnosu na prošlogodišnje Spise, promene su formalne: vraćen je manji format, istovetan s formatom Spisa I, a uvodna napomena priređivača pisana je ijekavicom, čime se reagovalo na primedbu s prošlogodišnje sednice matičnog Odbora.

U Spise III nisu uvršteni Program rada Odbora (objavljen u Spisima Odbora I i II) i Kartoteka jezičkih nedoumica (objavljena u Spisima Odbora II).

Sadržaj Spisa podeljen je u šest celina nejednakog obima:

1.        Spisi matičnog odbora

2.        Spisi upućeni Odboru

3.        Spisi Komisije za odnose s javnošću i rešavanje neodložnih pitanja

4.        Spisi ostalih komisija

5.        Izdvojeni dokumenti

6.        Isečci iz novina, časopisa i knjiga.

Celine su nejednakog obima. Najobimnije su šesta i treća, što je i razumljivo pošto Komisija br. 7 – Komisija za odnose s javnošću i rešavanje neodložnih pitanja deluje kao mali Odbor i obavlja operativne poslove Odbora i bez sastajanja kada je to potrebno. U spisima upućenim Odboru nalazi se više interesantnih lingvističkih priloga, kao što su, na primer, predlog za organizovanje rada na bibliografijama i korpusima Ljubomira Popovića s dva priloga Duška Vitasa (37–41), dopis Vlade Đukanovića Odboru s informacijom o formiranju elektronskog korpusa i o leksikografskoj obradi u Institutu za srpski jezik SANU (46–48), tekst Branislava Brborića Tradicionalno i moderno u srpskoj grafiji (53–66), tekst Miloša Rančića Norma kodnih rasporeda i srodna pitanja (86–103), te recenzije Draga Ćupića, Ivana Klajna, Slobodana Remetića i Jelice Jokanović-Mihajlov za Obratni rečnik srpskoga jezika Miroslava Nikolića.

Iz šeste celine (Isečci iz novina, časopisa i knjiga), među brojnim interesantnim prilozima, treba izdvojiti desetak stranica iz knjige Simpozijum o bosanskom jeziku (231–242), nekoliko polemičkih tekstova o bošnjačkom i „crnogorskom” jeziku, te srpskom jeziku u Matici srpskoj, kao i više izlaganja o srpskom književnom jeziku sa Okruglog stola u Vukovoj zadužbini, objavljenih u pančevačkom časopisu Sveske (284–293).

 

Đorđe Otašević  (Beograd)