Јунир Југословенско удружење за научно истраживање религије Ниш
Junir Jugoslovensko udruženje za naučno istraživanje religije Niš
YSSSR (Junir - Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion) The Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion Niš, Serbia