Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Glasnik Narodne biblioteke Srbije


1/2000 (II)

UDK 02 ISSN 1450-8915

Krug Prevod
   •  Dragan Barać: Osnove teorije bibliotekarstva Stojana Novakovića PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Dušan Panković: Stojan Novaković i srpska tekuća bibliografija PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Borjanka Trajković: Tekuća nacionalna bibliografija: nasleđe i perspektive PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Emil Popović: Osnivanje Bibliografskog instituta i prvi broj Bibliografije Jugoslavije 1950. godine PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Svetlana Jančić: Aspekti alfabetskog kataloga: semiotički pristup PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Ljiljana Kovačević: Srpska bibliotekarska terminologija u međunarodnom projektu: višejezički rečnik bibliotekarske terminologije PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Milena Matić: Istraživanje inteligentnih sistema za pretraživanje informacija PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Branka Bulatović: Rukopisni listovi u Narodnoj biblioteci Srbije PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Svetlana Mirčov: Biblioteka celina Milice i Borjane Prodanović PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Olivera Stefanović: Zaostavština Sergeja Smirnova u posebnim fondovima Narodne biblioteke Srbije PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Jasmina Ahmetagić: O Memoarima Sergeja Smirnova PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Ljubodrag Obrovački: Zaostavština Tihomira R. Đorđevića u legatu sestara Janković PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Tanja Tasić: Katalogizacija u publikaciji (CIP) u Narodnoj biblioteci Srbije PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Gordana Šaponjić-Košutić: Predškolska pedagogija: terminološki pregled PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Vera Milić: Zvučni zapis u fondu Narodne biblioteke Srbije PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Jadranka Božić: Vojin Matić o Veselinu Čajkanoviću PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Vesna Injac: Od Jelene Anžujske do Interneta: fond francuske knjige u Narodnoj biblioteci Srbije PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Olga Mladenović: Saradnja Narodne biblioteke i New York Public Library PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Dobrila Begenišić: Slavistička zbirka u Državnoj biblioteci u Berlinu PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Đuro Radanović, Leposava Čukić: Osnove za izradu godišnjih programa i izveštaja o radu opštinskih i matičnih biblioteka PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Vladimir Šekularac: Ostvarivanje matičnih funkcija matičnih narodnih biblioteka u 1999. godini PrevodRezime   Tekst   Download  )

Tribina Prevod
   •  Branko Brborić: Tradicionalno i moderno u srpskoj grafiji: mogućnost i nužnost reforme dvaju pisama PrevodRezime   Tekst   Download  )

Internet Prevod
   •  Vesna Stevanović: Kriptologija nekad i sad PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Ljiljana Kovačević: Kako se kaže? Rečnici na Internetu PrevodRezime   Tekst   Download  )

Izbor Prevod
   •  Titia van der Werf: Aktivnosti CDNL/CENL** PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  John Akeroyd: Upravljanje promenama u elektronskim bibliotekama PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Jean Poland: Kooperativni razvoj digitalne biblioteke: identifikacija i rad sa potencijalnim partnerima PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Tuula Haavisto: Biblioteke centralne i istočne Evrope postale su partneri u pregovorima o autorskom pravu PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Philip Gill: Uputstva za narodne biblioteke u 21. veku PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Kate Sharp: Bibliotekarstvo na Internetu: tradicionalne uloge u novom okruženju PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  William R. Gordon: U korist demokratije: uloga bibliotečkih društava PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Wojciech Kulisiewicz, Barbara Karamac: Odnosi i saradnja između zakonodavnih biblioteka Evropske zajednice PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Irina A. Andreeva, Frencis T. Kirkwood: Uloga parlamentarnih biblioteka Istočne Evrope u pružanju javnog pristupa vladinim informacijama: slučaj Rusije PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Judith A. Segal: Saradnja između teorije i prakse zasnovane na dokazima - dve kulture: bibliotekari i profesori PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  John Y. Cole: Pismenost, biblioteke i IFLA: nedavni razvoj i pogled u budućnost PrevodRezime   Tekst   Download  )

Portret Prevod
   •  Desanka Stamatović: Katedra za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta u Beogradu: visokoškolsko obrazovanje bibliotekara u Srbiji (1963-2000) PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Dubravka Simović: Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" u Beogradu PrevodRezime   Tekst   Download  )

Hronika Prevod
   •  Izveštaj o radu Narodne biblioteke Srbije u 1999. godini PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Lazar Čurčić: Reprint izdanje štampanog Beogradskog četvorojevanđelja iz 1552. godine PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Ljiljana Kovačević: Sve reči muzike PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Neđo Šipovac: Znakovi pored magistralnog puta PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Aleksandra Vraneš: Biografija i radovi Luke Milovanovića Georgijevića PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Vera Crljić: Bibliografija objavljenih radova radnika Narodne biblioteke Srbije (1995-1999) PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Ljubodrag Obrovački: Iz fondova Narodne biblioteke Srbije: zbirka ekslibrisa Ljubomira Durkovića Jakšića PrevodRezime   Tekst   Download  )

In memoriam Prevod
   •  Borjanka Trajković: Miodrag Živanov, bibliograf, ili jedno podvižništvo PrevodRezime   Tekst   Download  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske