Зборник радова Више техничке школе Пожаревац Виша техничка школа у Пожаревцу Пожаревац
A Collection of Articles from the Technical College in Požarevac Technical College in Požarevac Požarevac, Serbia